Д...и.м.а П...а.к.у.л.и.ч.е.в (.п.а.м.я.т.и И.С...о.р.и.н.а)